Four Gray Buildings

התחדשות עירונית

ארצישראלי - היצירה מתחילה כאן

לחברת ארצישראלי מודל פעולה יעיל, המלווה אתכם הדיירים, שלב אחרי שלב לכל אורך התהליך.

הניסיון הרב שצברנו מאפשר לנו להוביל תהליכי התחדשות עירונית במהירות וביסודיות,
תוך שמירה על האינטרסים שלכם והכל בשקיפות מלאה ובדו שיח פתוח וקשוב.
מחלקת שינויי דיירים עומדת לרשותכם בכל עת ומאפשרת לכם ליהנות מגמישות תכנונית,
סטנדרט ומפרטי יוקרה, וסיוע צמוד בכל שלב- עד לדירה שתמיד רציתם.

EretsIsraeli-branding-2 copy-2.png

5

אישורי ועדות תכנון

אישור ועדה מקומית ו/או אישור ועדה מחוזית ובדיקה ואישורים של כל המוסדות הרלוונטיים לאישור התכנית.

4

הגשה לעירייה
הכנת תכניות והגשת התב"ע/בקשה להיתר, בהתאם לתכנון המוסכם עם הדיירים והרשות המקומית.

3

חתימה על הסכם
כינוס כל הדיירים וחתימה על הסכם לפרויקט, לאחר שסוכמו כל התנאים המסחריים המשפטיים, הערבויות והביטחונות.

2

בחירת עו"ד דיירים
בחירת ליווי משפטי שיגן על זכויותיכם וילווה אתכם בתהליך ועד קבלת הדירה החדשה - ימומן ע"י ארצישראלי

1

בחירת נציגות דיירים
מספר מצומצם של בעלי הדירות שישמשו כנציגי הדיירים בתהליך.

EretsIsraeli-branding-2 copy-2.png

10

כאן גם אחרי
גם אחרי שנכנסתם לדירה החדשה, אנחנו כאן בכל זמן - לוודא שאתם מרוצים והכל בסדר.

9

בנייה ומסירה
לאחר סיום הבנייה לשביעות רצונכם ולאחר קבלת טופס 4 (אכלוס) תעברו לדירה החדשה שלכם. תתחדשו!

8

היתר ותחילת בנייה
עם קבלת ההיתר ייהרס הבניין הישן, ותתחיל בניית הבניין החדש שלכם- תוך הקפדה על תקנים מחמירים ובנייה ירוקה המוביל לחסכון בתחזוקה.

7

מעבר לדירה זמנית
בסמוך לקבלת היתר הבנייה יחל מעבר הדיירים לדירות זמניות- עלויות המעבר והדיור הזמני ימומנו במלואם ע"י ארצישראלי.

6

הוצאת היתר בנייה
לאחר אישור ועדה ותכנון כל פרטי הפרויקט ונפעל להוצאת היתר בנייה.